23 april 2010

Vitsippspris och äldreomsorg på Huddingedagarna

Idag inleddes de årliga Huddingedagarna, två dagar av festligheter med utställningstält och massor av folk i Huddinge centrum. Andra må tycka annorlunda, men ur mitt perspektiv var den viktigaste festligheten när Kristdemokraternas riksdagsledamot Désirée Pethrus-Engström delade ut Vitsippspriset till Kvinnojouren i Huddinge. Men den största behållningen av Huddingedagarna är ändå alla de möten och samtal man får när man står vid Kristdemokraternas monter eller delar ut flygblad på torget. Jag pratade mycket jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer, men som äldreomsorgsnämndens ordförande blir det naturligtvis en hel del samtal om äldreomsorgen i kommunen också. Idag var vartenda sådant samtal positivt - man berättade om hur fantastiskt bra det fungerade och en äldre kvinna som bodde på Sjödalens äldrecentrum berättade att hon "aldrig hade kunnat tro att det skulle vara så fantastiskt bra". Jag vet, alla samtal kommer inte ha det temat framöver, men det är roligt när man får ansikten till de positiva resultaten i brukarundersökningarna. Huddinges äldre gillar sin äldreomsorg.

Inga kommentarer: