26 april 2010

Handeln hos de utsatta

Vid kommunstyrelsens sammanträde ikväll var det revideringen av Huddinge kommuns handelspolicy som renderade den livligaste debatten. I policyn sägs att kommunen ska verka för och ha en generös inställning till nya dagligvaruetableringar i bostadsnära lägen och även fortsättningsvis medverka till att befintliga centrumanläggningar omdanas och upprustas av fastighetsägare och lokala aktörer så att anläggningarna uppfattas som trygga, välvårdade och attraktiva. Det råder alltså ingen tvekan om att den nuvarande majoriteten har ambitioner för handelsutvecklingen även utanför de stora centrumen och externhandelsanläggningarna. Men i policyn ströks en mening om att "särskilt verka för att förbättra förutsättningarna för lokal handel i utsatta bostadsområden" och det fick oppositionen att gå igång.

Till skillnad från de allra flesta andra i kommunstyrelsen är jag såväl uppvuxen som bosatt i ett av dessa "utsatta bostadsområden" - vilket av oppositionsledaren Ann-Marie Högberg (s) uttolkades som miljonprogrammets flerbostadshusområden - och jag måste erkänna att jag är hjärtligt trött på allt tal om oss som "utsatta". Och det ska inte ha någon betydelse om centrum råkar ligga i västra eller östra Skogås eller rentav i Trångsund eller Länna. Det enda viktiga är att de som bor i kommunen har tillgång till handel och service på nära håll.

Jaja, det är väl lätt att säga för dig som bor i Skogås, invänder kanske någon. Skogås C är i förhållande till många andra mindre förortscentra en välskött och trevlig anläggning(även om det är ett aber att båda bankerna lagt ner), vilket man inte kan säga om Vårby gårds C, eller miljön runt Masmo tunnelbanestation (som inte förtjänar att kallas centrum). Och det stämmer förstås. Men en satsning i dessa områden behöver inte motiveras med att de är "utsatta" utan det räcker kanske med att konstatera att de varken kan anses som trygga, välvårdade eller attraktiva för att de ska förtjäna vår uppmärksamhet, eller hur? För övrigt är det inte de enda områdena som skulle behöva en upprustning på centrumfronten, utan på Kungens kurvas andra sida, i det välbeställda Segeltorp, har man ungefär samma problem, möjligtvis minus otryggheten. Men där tycker oppositionen tydligen inte att det är lika viktigt att göra någonting åt problemen, som främst drabbar äldre segeltorpsbor.

Inga kommentarer: