07 april 2010

Fast i webbfiltret...

Så har då den här bloggen blivit stoppad av Huddinge kommuns webbfilter, som betecknar sidan som "suspicious". Hmm. Har jag måhända dristat mig till att kritisera IT-avdelningen??? Nej, förmodligen är det ett resultat av att jag tydligt tagit avstånd från barnpornografi och barnsexbrott (t.ex. här).

Det är förstås beklagligt om webbfiltren är så trubbiga att de inte förmår hantera sådana ganska tydliga nyansskillnader i innehåll, men jag hoppas att problemet snart ska lösa sig. Det är naturligtvis ohållbart om inte kommunens anställda har möjlighet att läsa vad kommunens politiker skriver på sina bloggar. Även om politikerna i fråga är motståndare till barnpornografi...

Inga kommentarer: