06 april 2010

Nej till curlingstaten

Jag vet inte hur det kommer sig, men Göran Hägglund verkar ha valt Aftonbladets debattsida som sin nya hemmaplan. Kanske för att det inte är tidningen för politiker och proffstyckare utan för verklighetens folk? Jag vet inte.

Hur som helst tycker jag att det är en bra, ideologisk text av honom som tidningen publicerar på debattsidan idag.

Låt mig göra ett par citat:

"Vi eftersträvar inte nödvändigtvis det kortsiktigt mest effektiva samhället. Vi eftersträvar det mänskliga samhället, och det är skillnad. En god samhällsekonomi handlar inte bara om att skapa resurser. Det är den där resurser faktiskt också behålls av hushållen, hos vanliga människor.

En trygghet som enbart baseras på offentliga system är en falsk trygghet. Det genuint trygga välfärdssamhället är i stället det som hålls upp av miljontals starka hushållsekonomier, där människor har så pass mycket resurser själva att de är självständiga och har råd att vara solidariska. Trygghet i det lilla är trygghet i det stora."

"Vi vet att det bara finns en sak som vänstern tycker sämre om än skattesänkningar, och det är att inte få bestämma över människor."

En av mina antagonister i huddingepolitiken, Peter Andersson, beskriver artikeln som "MUF-retorik" - vilket jag förmodar är bland det värsta man kan säga om man är lite vilse på vänsterkanten. Men det finns en poäng med det. När jag var ung var det i stor utsträckning Moderata Ungdomsförbundet som drev på i frihetsfrågorna och vågade vara tydliga med att man faktiskt inte bara var en lite annan sorts socialdemokrater.

Den rollen verkar det nu vara Göran Hägglund som får axla. Men han gör det på ett väldigt kristdemokratiskt sätt, med betoning på dygder som plikt, solidaritet och hederlighet. Trygghet skapas när den svage blir stark. Gränserna för det offentligas ansvar måste tydliggöras - för att samhället ska klara av stödet till dem som verkligen behöver det.

Men jag ska samtidigt ge Peter Andersson rätt på en punkt. Han säger: "Kraven som de flesta kommunala politiker möter handlar om MER politik." Och det är även min bild. Men det betyder ju inte att det är rätt, ens om en majoritet tycker det. Vårt samhälle präglas ju inte bara av att "curling-föräldrar" tar hand om barnuppfostran utan också om en "curling-stat" som ska lägga allt till rätta för medborgarna och som inte förväntar sig att man i någon större utsträckning ska ta eget ansvar för sitt liv. Det är bra att Göran Hägglund går ut och tydligt och resonerande tar ställning mot sådana tendenser. Ett nej till curlingstaten, om ni vill.

Inga kommentarer: