11 juli 2010

Ett femårigt förbud mot nya köpcentra?

Ett femårigt förbud mot alla nya externhandelsetableringar. Det är Miljöpartiets nya "löfte" till svenskarna.

Jag önskar att jag kunde säga att det var det dummaste jag hört, men det kan jag inte, för jag har hört väldigt mycket dumt. Men dumt är det i alla fall.

Det finns en anledning till att plan- och bygglagen ger kommunerna planmonopol. Förutsättningar och omständigheter skiljer sig nämligen åt från situation till situation och det krävs en lokal närvaro och lokal förståelse för att kunna fatta kloka beslut i viktiga samhällsplaneringsfrågor.

Det kan finnas platser och situationer där det inte är lämpligt att bygga ett köpcentrum eller en stormarknad. Handel bör till exempel ha goda kommunikationer, inte bara för dem som har egen bil, för att både kunder och personal ska kunna resa dit. Men det finns också många exempel på när externhandel fungerat som en motor för utvecklingen och lett till nya jobb och, inte minst, en bättre fungerande handel.

Allt sådant bör lokala politiker och tjänstemän ta ställning till i den ofta omfattande planprocessen från översiktsplan till bygglov. Vi får i frågor om handel lita på deras kompetens, precis som när det gäller bostäder eller industrifastigheter.

Alla dessa överväganden av kloka män och kvinnor runt om i vårt land vill Maria Wetterstrand och Peter Eriksson slänga över bord. De tror att de vet bättre vad som behövs i Karlstad, Ljungby eller Huddinge än vad de som faktiskt bor och arbetar i kommunen gör.

Jag håller inte med. Jag tror att beslut i sådana här viktiga frågor måste fattas lokalt, och jag tycker att det är fruktansvärt förmätet av de båda språkrören att tro något annat. Det är beklagligt att de tankar om decentralisat beslutsfattande som en gång präglade den gröna rörelsen har ersatts av visionen om ett planekonomiskt förbudssamhälle. Lars Ohly idéer har smittat av sig.

Jag hoppas att väljarna säger tydligt nej till Miljöpartiets förslag, för om det går igenom kommer det att allvarligt skada den tillväxt som Sverige behöver efter de tuffa finanskrisåren. Företagen behöver mer frihet att utvecklas, inte nya förbud och begränsningar som hämmar dem.

DN DN SvD

Inga kommentarer: