02 juli 2010

Håll fast vid nej till värnplikt

I Svenska Dagbladet idag presenteras en ny kristdemokratisk rapport om försvarspolitiken. I artikeln öppnar riksdagsledamoten Else-Marie Lindgren för att värnplikten skulle kunna återinföras.

Jag håller inte med. Värnplikten förtjänar att förpassas till historiens soptipp. Utifrån ett modernt sätt att se på individen och individens självbestämmande, men också utifrån försvarets behov. Kanonmatskrigföringen från förra århundradets början har ersatts av hot som kräver en avancerad, teknologisk respons, vilket i sin tur kräver välutbildade, kompetenta soldater, men ännu viktigare är att tvångsrekryteringen av unga svenska män är en allvarlig frihetsinskränkning.

Men om försvarsmakten får svårt att rekrytera rätt personal då? Då får man väl se till att bli en mer attraktiv arbetsgivare! Samma dilemma finns ju i såväl skola och förskola som vård och äldreomsorg, men jag har inget minne av att jag någonsin hört någon föreslå att man skulle tvångsrekrytera outbildade ungdomar för att lösa det!

Inga kommentarer: