12 juli 2010

Kollektivtrafik i luften

Stockholms kollektivtrafik måste fortsätta byggas ut. De senaste årens satsning på spårvägar, som vi kristdemokrater vill bygga ut till ett sammanhängande spårvägsnät både runt och mitt inne i stan, visar att det till och med finns utrymme för nya transportslag i en stad som i flera decennier bara satsat på pendeltåg, tunnelbana och buss.

En utredning om hur man kan använda gondol- eller linbanor på ett effektivt sätt, som Dagens Nyheter skriver om idag, är förstås intressant i det perspektivet. För ett par år sedan diskuterades en helt privatfinansierad linbanelösning som skulle förbinda Heron City och IKEA i Kungens Kurva med tunnelbanan i Skärholmen, men tankarna lades på is. Men Kungens Kurva är förstås inte det enda stället där det behövs en mer effektiv kollektivtrafik och luften skulle kunna vara det bästa stället att åka på. Ofta används gondoler eller linbanor där det finns stora höjdskillnader som måste överbryggas, till exempel berg eller raviner, och sådana finns det ju ett överflöd av i stockholmsområdet.

Inga kommentarer: