23 juli 2010

Födslovåndor i Stockholm

Svenska Dagbladet rapporterar idag om bristen på BB-platser i Stockholm, som gör att var tionde kvinna som valt Danderyds sjukhus istället får föda på någon annan förlossningsklinik.

Journalisten försöker vända detta mot vårdvalet inom förlossningsvården, som infördes förra året, men huvudorsaken är förstås att det i juni månad i år föddes 8 procent fler barn än motsvarande period förra året. Prognosen är ännu högre för juli månad.

Bristen på BB-platser har varit ett problem under hela mandatperioden. Om jag inte missminner mig alldeles grundlades problemen när den rödgröna majoriteten under förra mandatperioden i en missriktad spariver valde att lägga ner en förlossningsklinik. Jag förstår inte hur de tänkte. Stockholm växer hela tiden, och man kan inte ha en förlossningsvård anpassad efter genomsnittsbehovet eftersom antalet födslar varierar ganska mycket över året.

Alliansen har arbetat för att utöka kapaciteten, men sådant tar tid. I Svenska Dagbladet nämns de planer som finns för nya framtida kliniker, Sophiahemmets som ska börja byggas i år och en på S:t Göran som ännu är på planeringsstadiet. Lokaler och utrustning är dock inte den enda trånga sektorn, minst lika viktigt är förstås att se till att tillgången till kvalificerad personal kan säkerställas.

Det är ökad kapacitet som är lösningen, och inte minst att fler kliniker erbjuder lika attraktiva lösningar som Danderyds sjukhus - eller ännu bättre! Att gå tillbaka till det gamla orättvisa systemet, som barnmorskan Vibeke Tham beskriver, där vissa fick bättre vård för att de bodde i bättre områden är definitivt inte lösningen. Danderyds sjukhus med sitt fina BB-hotell ska inte bara vara valbart för dem som bor i de rika nordostkommunerna.

De nya klinikerna på Sophiahemmet och S:t Göran blir viktiga delar i arbetet för att få förlossningsvården att bli bättre på att klara pucklarna i barnafödandet med bibehållen valfrihet för familjerna. Men det får inte ta slut där, för Stockholm kommer att fortsätta att växa. Vad blir nästa steg? Förlossningsklinik i Nacka? Handen? På Löwenströmska? Jag vet inte. Men jag vet att det kommer att tas nya steg för att fortsätta öka kapaciteten i förlossningsvården om Alliansen och vi kristdemokrater får fortsätta vid makten i landstinget. Med ökad valfrihet för patienterna och etableringsfrihet för vårdgivarna kommer vi att få en vård som är bättre anpassad för patienternas behov och önskemål.

Inga kommentarer: