03 januari 2011

Följ Kristdemokraterna i Huddinge på Twitter!

Nu finns Kristdemokraterna i Huddinge på Twitter. Adressen är http://twitter.com/kdhuddinge. Ett första steg i en ny och mer modern kommunikationsstrategi, vilket kan behövas i en kommun som i allt väsentligt förbisetts av traditonella media.

Och för den händelse ni inte noterat det finns även jag på Twitter: http://twitter.com/karlhenriksson.

Inga kommentarer: