18 januari 2011

Vald till ordförande i färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen

Idag utsågs jag till ordförande i landstingets nyinrättade Färdtjänst- och tillgänglighetsberedning. Beredningen ska stödja Trafiknämnden i beredningen av ärenden gällande färdtjänst- och tillgänglighetsfrågor och bland annat ansvara för kontakterna med handikapp- och pensionärsorganisationer.

Den nya beredningen visar hur viktiga vi i Alliansen tycker att tillgänglighetsfrågorna är. Det behövs ett tydligt helhetsansvar för frågor kring färdtjänst, närtrafik och tillgänglighet i kollektivtrafik både på land och vatten. Jag tycker att det ska bli otroligt spännande att få arbeta med de här frågorna, som känns nästan som skapad utifrån mina intressen och erfarenheter. Jag har ju de senaste fyra åren varit ordförande i äldreomsorgsnämnden i Huddinge och dessutom jobbat en del med funktionshinderfrågorna inom sjukvården, till exempel i projektet Fritt val av hjälpmedel, men jag har också mer än tio års erfarenhet av arbete inom kollektivtrafiken och jag tror inte att någon som följt den här bloggen kunnat undgå att notera mitt intresse för de frågorna. Här kombineras dessa intresseområden.

Jag ska inte ge någon djupare avsiktsförklaring idag. Det finns en mängd förbättringsområden. Samtidigt finns det en tydlig vilja till förbättring, både i förvaltning och politik, och jag kan berätta att just idag fick SL priset "Årets uppmuntran 2010", utdelad i landstingsfullmäktige av landstingsrådet Stig Nyman (KD). Motiveringen var följande: "Årets uppmuntran ges till AB SL för dess systematiska arbete med tillgänglighetsfrågor samt för att i avtal och riktlinjer säkra och följa upp det viktiga bemötande- och tillgänglighetsarbetet för människor med funktionsnedsättningar. Att AB SL lyft in tillgänglighetsfrågorna som en del av hållbarhetsarbetet är särskilt positivt."

Inga kommentarer: