12 januari 2011

S:t Göran förbereder sig för nya strider

S:t Görans sjukhus hamnar i den politiska hetluften. Idag skriver Svenska Dagbladet om upphandlingen av S:t Göran, som ska upp till beslut i landstingsfullmäktige på tisdag.

Att det blir strid om S:t Göran är inte alldeles oväntat. Sjukhuset har visserligen drivits i privat regi sedan år 1999 och avtalet med Capio har förlängts även av de rödgröna, när de satt vid makten under den förrförra mandatperioden. Men offentlig vård i privat regi sticker fortfarande i ögonen på många i det socialistiska blocket, trots de framgångar som gjorts på S:t Göran under det senaste decenniet.

När S:t Göran blev privatdrivet skedde ingen upphandling. Landstinget sålde helt enkelt aktierna i bolaget som drev sjukhuset och så var det klart med det. Nu gick det inte att förlänga det avtalet längre utan från och med den 1 januari 2013 behövs ett nytt avtal med den som ska driva vården. Den här gången ska man följa Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), vilket gör processen lite mer komplicerad än sist.

Ernst & Young har undersökt om det finns några andra exempel på liknande upphandlingar någonstans i världen, men har inte hittat någon. Stockholms läns landsting måste därför återigen ikläda sig rollen som pionjärer. Det som gör upphandlingen av ett akutsjukhus till en komplex process är de många motstridiga behov som ställs mot varandra. Å ena sidan behöver landstinget kunna styra vården så att den uppfyller de högt ställda kvalitetskrav som landstinget och vi medborgare ställer, å andra sidan får man inte detaljstyra för mycket för då hämmar man verksamhetsutvecklingen och får inte del av de effektiviseringar och det nytänkande som en privat aktör kan bidra med. Å ena sidan behöver ett avtal vara ganska långt för att inte all energi ska behöva läggas på ständiga verksamhetsöverföringar, å andra sidan måste avtalet rymma ett stort mått av flexibilitet eftersom den medicinska utvecklingen fortskrider i närmast lavinartad takt och frågan om vilken vård som kommer att behövas på S:t Göran om tio år dessutom påverkas av till exempel befolkningstillväxten och byggandet av nya sjukhus, inte minst Nya Karolinska Solna (NKS).

Jag håller inte med de socialistiska partierna i deras kritik mot förslaget till beslut i landstingsfullmäktige, nämligen att akutsjukvården vid S:t Görans sjukhus ska upphandlas. Däremot kan jag hålla med dem i en sak, nämligen att ärendet har haft en mycket kort handläggningstid rent politiskt. Enligt tidsplanen ska Hälso- och sjukvårdsnämnden fatta beslut om förfrågningsunderlaget redan på sitt marssammanträde. Det är dock inte något skäl till en återremiss, som ytterligare skulle senarelägga hela processen, utan snarare ett skäl till att med en suck konstatera att det beslut som ska fattas nu på tisdag snarare borde ha fattats för ett halvår sedan.

Inga kommentarer: