27 oktober 2010

Vems ärenden går Svenska Dagbladet?

Det är lätt att få intryck av att det är någon på Svenska Dagbladet som inte gillar spårvagnar i innerstan i allmänhet och Spårväg City i synnerhet. Med viss regelbundenhet ger man utrymme för artiklar om hur dåligt allt är med den nya spårvägen. Idag är det resandemängden på Kungsholmen, som tydligen är för dålig. Med lite erfarenhet vet man ju att resandemängden för spårvagnar brukar öka väsentligt när spåren väl kommit på plats, så jag tror att det är lite för tidigt med de braskande rubrikerna - särskilt som det inte ens finns beslut om vilken väg spårvagnen ska gå! Nej, det som det framför allt finns anledning att fundera över efter dagens artikel är väl vems ärenden det är som Svenska Dagbladet går: är man megafon för Stockholms Handelskammare, Socialdemokraterna eller spårvägsmotståndare internt inom SL?

Själv tror jag även fortsatt att det behövs en ordentlig utbyggnad av spårvägsnätet i innerstaden. Sedan är det utifrån mitt perspektiv inte alldeles nödvändigt att förlängningen på Kungsholmen går just till Hornsberg. Om en förbindelse över Lilla Essingen med sammankoppling till Tvärbanan på Stora Essingen skulle ge ökad trafikantnytta är det kanske den utbyggnaden som bör vara första steget. Det viktigaste är dock att utbyggnaden av en attraktiv, spårburen kollektivtrafik fortsätter. Spårvagnen behövs även i innerstan.

1 kommentar:

gardebring sa...

Tyvärr är SvD:s Stockholmsrapportering inte seriös. Det för en tydligt utvecklingsfientlig agenda.
Dagens Nyheter, som också skriver om Stockholmsfrågor, klarar på ett avsevärt bättre sätt att hålla en god balans.