15 juni 2011

20 öres skattesänkning klubbad

Efter ett 17 timmar långt kommunfullmäktigesammanträde - där vi ändå bara hann ta beslut om Mål & Budget för år 2012 och fick hänskjuta cirka femton andra ärenden till ett extrasammanträde nästa måndag - vet jag att det finns mycket som kan sägas om Huddinges budget.

Jag ska därför fokusera på bara en aspekt, nämligen skatten. Huddinge har sedan många år tillbaka ett inte oförtjänt rykte som högskattekommun. Idag fattade vi beslut om en sänkning av kommunalskatten med 20 öre, från 19,95 till 19,75. Det är den tredje skattesänkningen på de senaste fem åren. Sammanlagt har vi sänkt med 48 öre.

En viktig förändring har skett i kommunens ekonomi. Det ör numera ordning och reda i finanserna, och diskussionen både bland politiker och folk på gatan handlar om hur mycket vi ska sänka skatten snarare än att höja den. Och vi sänker skatten utan att chansa med ekonomin eller ge sparpaket till kommunens kärnverksamheter.

Med skatten 19,75 procents skatt kommer kommunen under genomsnittet i Södertörnskommunerna och ett steg närmare genomsnittet bland länets kommuner. Och fortsätter vi på samma sätt som idag och de senaste åren är vi snart där. Det ser jag fram emot.

Det är således en nöjd Karl som drar sig tillbaka för några timmars sömn. I morgon är det dags för dag 2 av landstingsfullmäktiges budgetsammanträde. Idag har vi bland annat diskuterat trafiken, inte minst utbyggnaden av Stockholms tunnelbanenät. I morgon blir fokus på hälso- och sjukvården.

2 kommentarer:

Dennis Nilsson sa...

Det är ju lätt för dig att vara med och sänka skatterna när du först fått dina väg och VA-avgifter betalda med skattemedel.

Medans bl.a vi i Högmora får betala väg och VA-avgifterna ur egen ficka.

Jag är övertygad att skulle någon av er politiker i Huddinge's kommunfullmäktige bott ex-vis i Högmora så hade beslutet om privat finansiering av väg och VA blivit ett annat.

Karl Henriksson sa...

Vi som bor i flerfamiljshus har under många år betalat våra gatukostnader. Eller, rättare sagt, byggherren har fått betala fullt ut för gator och VA när husen byggts och sedan har vi som bor här fått betala i form av insatser eller ökade hyror/månadsavgifter. Samma sak gäller exploatörerna av nya villa- eller radhusområden. Frågan är varför vi som skattebetalare dessutom skulle betala hela kostnaden för utbyggnad av vägar och vatten och avlopp för övriga kommuninvånare. Missförstå mig inte, jag förstår att det kan kännas tufft, speciellt om man köpt ganska dyrt i tron att man skulle få resten gratis. Men jag har svårt att se att systemet skulle vara speciellt orättvist, särskilt som kommunen faktiskt går in och bekostar delar av standardhöjningen.