23 juni 2011

SL:s VD avgår

Idag meddelar SL att VD Göran Gunnarsson avgår och vice VD Madeleine Raukas går in som tillförordnad VD medan rekryteringen av en efterträdare pågår.

Trafiknämndens ordförande Christer G Wennerholm uttalar sitt stora förtroende för Göran och den insats han gjort under sina två år som VD, och jag kan bara instämma. Att vara VD för SL är kanske det mest utsatta jobb man kan ha i Sverige utan att vara politiker. Precis alla har åsikter om SL-trafiken, såväl resenärer som anställda och politiker på olika nivåer, och vi kan utgå ifrån att ingen är nöjd, för vi vill alla att trafiken ska fungera perfekt (och verkligheten är sällan perfekt).

Jag vet inte orsaken till varför Göran Gunnarsson valde att säga upp sig, men jag kan tänka mig att han kände en viss lättnad när han lyckats baxa den stora omorganisationen av SL i hamn och tyckte att det var rätt tid för någon ny att ta över. Svenska Dagbladet återger valda delar av en diskussion på trafiknämndens senaste sammanträde om problemet med att SL:s tjänstemän ger mer information till Svenska Dagbladets Anna Gustafsson än till Trafiknämndens ledamöter, och det är naturligtvis möjligt att den bidrog till att beslutet kom just nu, men jag tror att det är dumt att dra alltför långtgående slutsatser på den fronten.

1 kommentar:

Olle Markstedt sa...

Orsaken ?
http://www.youtube.com/watch?v=WEFV69kUcIM