09 juni 2011

Köeländet blir värre

Köeländet blir värre, rapporterar Dagens Nyheter idag. Snittiden för att i rusningstid åka från Bredäng till Kista har på fem år ökat från 24 minuter till 33, en ökning med 37,5 procent.

Jag hör ju själv till dem som sällan sitter i de där bilköerna i morgonrusningen eftersom jag oftast åker med kollektivtrafiken när jag ska till stan, men jag har också tyckt mig märka att trafiken på Essingeleden har blivit ännu värre senaste tiden.

En viktig orsak är förstås att Stockholm hela tiden växer. De senaste fyra åren har länet växt med ett Norrköping. Ett annat sätt att beskriva det är att Stockholm växer med två fullsatta ledbussar per dag.

Naturligtvis leder tillväxten till trafikinfarkter om den inte följs av nya vägar och nya spår. En omfattande bukett av olika åtgärder är genomförande, där Citybanan som jag ser det är den allra viktigaste, men även Förbifart Stockholms yttre kringfartsled runt Stockholm är av central betydelse.

Men utbyggnaden av ny trafikkapacitet får inte stanna där. De senaste åren har Stockholm inte bara växt fort, staden har till och med växt dubbelt så fort som prognosticerat. Det gör att gamla planer snabbt blir obsoleta - ännu mer kapacitet behövs.

Som jag ser det bör fokus då ligga på ny kapacitet för kollektivtrafiken. Nya järnvägsspår för pendeltåg och tunnelbana, nya spårvägar, nya busskörfält för stombussar, expressbussar och bussbanesystem (BRT), nya, smarta hamnlösningar för kollektivtrafik på vattnet. Fungerande transporter är en förutsättning för en konkurrenskraftig region som på allvar kan konkurrera med Europas övriga storstäder. Nu gäller det att få fram planer som snabbt och kostnadseffektivt kan sättas i verket när finansiering ordnats.

Inga kommentarer: