01 juni 2011

Kapacitetsproblem i tunnelbanan

Stockholm växer, och med det också trycket på tunnelbanenätet, berättar Svenska Dagbladet om i tre artiklar idag. Inga hemligheter direkt, utan problem som SL och vi trafikpolitiker slitit med i ett antal år.

Problemet är förstås att det inte är så enkelt att bygga ny tunnelbana. Och framför allt fruktansvärt dyrt. Diskussionerna bland mer realistiska intressenter handlar därför till största delen om vilka trimningsåtgärder man skulle kunna göra i det befintliga systemet: hur man ska kunna köra tågen tätare och få in fler resenärer per tåg. Nya signalsystem och nya tåg med färre sittplatser och fler stående är lösningar som man arbetar på. Men även sådana förslag har förstås sina avigsidor. Det är en väldigt lång resa om man skulle behöva stå hela vägen från Norsborg till T-centralen. Och, som påpekas i Svenska Dagbladets artiklar, inte bara tågen skapar begränsningar. Även perrongerna har svårt att rymma alla resenärer. Jag kan förstå att till exempel synskadade eller rörelsehindrade drar sig för att ge sig ut i tunnelbanan i rusningstrafiken.

Avlastning ovan jord är ett annat exempel på hur man kan minska trycket på tunnelbanan. Det byggs och planeras för en hel del spårvägar i och runt staden. Förlängningen av Tvärbanan från Alvik till Solna station kommer att göra att de som ska åka mellan till exempel Liljeholmen och Solna centrum kommer att välja bort en lång resa genom den trånga kärnan i stadens tunnelbanenät. På samma sätt kan en omvandling av 4:ans busslinje till spårvagn göra att fler väljer smidiga tvärförbindelser ovan jord. SL skissar just nu även på förslag till hur man skulle kunna skapa s.k. BRT-lösningar (Bus Rapid Transit) för att möjliggöra snabbare och smidigare busstransporter, till exempel från Nacka och Värmdö. Direktbusslinjer till smarta knutpunkter kan också vara attraktiva alternativ till tunnelbanan för många pendlare.

Vi ska inte heller stänga dörren för framtida utbyggnader av tunnelbanenätet. Men om vi ska kunna genomföra några storslagna projekt med nya tunnelbanelinjer eller liknande, då tror jag att det skulle behövas ny teknologi som drastiskt sänker kostnaderna för att bygga och driva tunnelbanan. Jag hoppas verkligen att vi kommer att få se sådana nya lösningar, men hittills har kostnadsspiralen dessvärre gått väldigt tydligt åt motsatt håll.

2 kommentarer:

gardebring sa...

Ny tunnelbana behövs. Det är snarast frågan om hur mycket vi vill betala. Mycket nu, eller ännu mer senare...

Men det finns en del märkligheter i kollektivtrafiken i Stockholm. Varför blir det så dyrt just här? Man bygger både tunnelbana och spårväg för avsevärt mindre pengar i t.ex. Helsingfors. Och när Norrköping bygger ny spårväg kostar det oerhört mycket mindre än det gör här.

Stockholms topografi bidrar förstås, men det kan omöjligen vara hela bilden.

För övrigt bör SL fundera på andra alternativ än nedgrävning och markplan för tunnelbana. Högbanor är ett annat sätt att lösa problemet som faktiskt borde utredas.

Karl Henriksson sa...

Ja, varför blir det så dyrt just här? Och vad kan vi göra åt det? Det är frågor som vi måste få svar på, och snabbt. Jag tror inte att det nödvändigtvis blir dyrare senare - tvärtom tror jag att det finns strukturella problem som behöver lösas innan vi gör några större tunnelbaneutbyggnader. Vi måste helt enkelt få ner priserna om vi ska ha råd att göra de investeringar som behöver göras.