16 juni 2011

Välkommen Dedicare!

Valfriheten för Huddinges hemtjänstkunder fortsätter att öka. Idag godkände äldreomsorgsnämnden en ny entreprenör, Dedicare Omsorg. Medan de flesta av hemtjänstutförarna är ganska små, ägarledda företag, är Dedicare något så ovanligt som ett börsnoterat vård- och omsorgsföretag, nyligen avknoppat från Poolia. Valfrihetssystemet i Huddinge är öppet för stor som liten, huvudsaken är att man lever upp till våra rätt så tuffa kvalitetskrav. Jag vill därför hälsa Dedicare välkomna till Huddinge och önska dem lycka till. Gör ni era kunder nöjda så är jag nöjd!

Inga kommentarer: