22 juni 2011

Inget behov av att bygga nya bostäder i Huddinge?

Det är inte ofta man blir uppriktigt förvånad av nyheter. Men när jag kom hem ikväll och läste rubriken till en notis i Mitt i Huddinge blev jag det: "Tillräckligt med bostäder i Huddinge". I notisen påstås att det i kommunen finns tillräckligt med bostäder och inget behov av att bygga nytt, med hänvisning till Boverkets årliga undersökning.

För att ge lite bakgrundinformation kan man konstatera att Huddinge kommuns befolkning har växt varje enskilt år åtminstone sedan 1950. Vartenda år. Förra året växte kommunen med 1,7 procent, de senaste tio åren med 15,3 procent. Bostadspriserna har år för år stigit till nya rekordnivåer och hyresvärdarna har inga vakanser men långa köer. Finns det tomter till salu säljs de och bebyggs. Ingenting tyder på att befolkningstillväxten är på väg att upphöra.

Så länge verkligheten ser ut på det sättet känns det ganska tryggt att utgå från att Boverket - eller möjligtvis Mitt i Huddinges tolkning av Boverket - har fel. Det finns behov av att bygga nytt och det behövs framsynta politiker som ser till att ny mark detaljplaneras för framtida behov. Därför är jag väldigt glad över att vi så sent som på kommunfullmäktige igår godkände tre nya detaljplaner, dels i Vidja och Högmora, där sommarstugeområden successivt kommer att förvandlas till villaområden, dels i Storängens industriområde nära Huddinge C, den första etappen i ett helt nytt område med tät, blandad stadsbebyggelse.

Viktiga steg för framtidens Huddinge, som av allt att döma kommer att fortsätta att växa. Och för det finns det helt säkert inte tillräckligt med bostäder.

Inga kommentarer: