24 februari 2012

Äldrevård - nu även i varmare trakter

Igår fattade äldreomsorgsnämnden beslut om en direktupphandling av korttidsvård utomlands. Snart kommer äldre från Huddinge som behöver korttidsvård kunna få det även utomlands. Det kostar inte mer än att erbjuda det i Sverige, men ger extrakvaliteter för den äldre - sol och värme även mitt i vintern gör gott för både kropp och själ, det är min erfarenhet.

Huddinge erbjöd korttidsboende utomlands även för några år sedan, men vår dåvarande entreprenör lade ned verksamheten när det flygbolag de anlitat (Sterling) gick i konkurs. När vi sökte efter en ersättare hittades inget alternativ, men nu har flera andra kommuner avtal med en annan leverantör. I Huddinges kravprofil ingår nu att bolaget ska ha personal som kommer och möter de äldre på Arlanda och att boendet ska ha svenskspråkig personal dygnet runt, så vi höjer samtidigt kvaliteten jämfört med tidigare.

Jag är kort sagt väldigt nöjd att vi nu kommer att kunna erbjuda Huddinges äldre korttidsvård utomlands igen. Det enda jag verkligen saknade i beslutet var någonting om att uppföljning av verksamheten skulle ske på plats av nämndens ledamöter, men man kan ju inte få allt... ;-)

Inga kommentarer: