29 februari 2012

Utmaningar för nya Katarinaterminalen

Få frågor har engagerat röststarka huvudstadsbor så mycket som Slussen de senaste åren. Nu börjar fokus äntligen riktas in på det som jag tycker är något av huvudfrågan, nämligen hur Slussens uppgift som ett viktigt kollektivtrafiknav ska lösas på ett bra sätt. För vida vyer över vattnet i all ära, Slussen är i första hand en centralpunkt i Stockholms transportsystem - och har förmodligen varit det ända sedan tiden innan en riktig sluss byggdes på platsen.

Svenska Dagbladet belyser i två artiklar idag olika problem med planerna på en ny bussterminal för Nacka/Värmdö-bussarna inne i Katarinaberget öster om Slussen. Vilka bekymmer sprängningarna kan innebära för olika kulturintressenter - till vilket man även räknar begravningarna i Katarina kyrka! - men också en del av de synpunkter som SL och Trafiknämnden har haft på förslaget.

Sprängningarna kan jag tycka är ett mindre problem. Visst är det jobbigt när det sprängs i berg, det märker man inte minst när arbetet med Citybanan pågår för fullt. Jag var hemma hos några vänner på Dalagatan igår och lyssnade på ett par rejäla sprängningar. Det hörs. Men det går också över.

Problemen med den nya bussterminalens funktionalitet är ett större bekymmer. Svenska Dagbladet tar upp att SL vill att terminalen ska anpassas för att ta in dubbeldäckare. Det tycker jag är klokt. Jag vill samtidigt framhålla att garaget bör byggas flexibelt. Vi vet hur busstrafiken ser ut idag och vilka behov som finns, men det ska ju inte byggas bara utifrån 2012 års behov utan helst också för att kunna användas även om 50 år. Det betyder kanske att man borde fundera på hur man kan skapa alternativa infarter för trafik även västerifrån.

Just nu är behoven i Nacka och Värmdö det som står i fokus och måste göra det. Men när vi - om kanske 15 år - äntligen har tunnelbana till Sickla och Forum Nacka kommer behoven att förändras. Det kommer fortfarande att vara snabbare för många Värmdö- och Orminge-bor att åka direktbuss in till Slussen istället för att byta till tunnelbana i Nacka. Behovet av snabba transporter till Södermalm kommer att finnas kvar. Men det kommer inte att vara tillnärmelsevis lika stort som det är idag. Även om Nacka och Värmdö kommer att fortsätta att växa i snabb takt kommer det därför förmodligen inte att behövas lika mycket bussar som idag. Men det kommer säkerligen att behövas en hel del annan ny busstrafik som inte finns idag och en centralt lokaliserad bussterminal som den i Katarinaberget skulle kunna vara en viktig del i lösningen. Om terminalen byggs på ett smart sätt, vill säga.

En nyckelfråga är kopplingen till annan kollektivtrafik. Först och främst förstås till tunnelbanans röda och gröna linje, där SL och Trafiknämnden påpekat att kapaciteten i det planerade rulltrappssystemet förmodligen behöver höjas rejält. Men också i kopplingen till stadsbussar och spårvagnar på Katarinavägen, som kommer att vara en viktig del i innerstadens stomnät och ska avlasta tunnelbanesystemet, och till båttrafiken. När man läser igenom remisshandlingarna som stadsbyggnadskontoret presenterat känns det som om de här kopplingarna inte riktigt tagits med i hanteringen, till exempel framgår det väldigt tydligt hur långt avståndet är till tunnelbanans perronger men inte alls hur långt det är till buss- och spårvagnshållplatserna eller ens om den utpekade vägen dit (genom ett shoppingcenter) kommer att vara öppen under hela trafikdygnet.

Summa summarum kan man väl säga att det är bra att fokus nu äntligen riktas mot kollektivtrafikens behov - men att det finns en hel del frågetecken att räta ut innan förslaget känns färdigt. Jag ska också ge ett litet plus i kanten för att Stockholms stad nu åter vill öppna Lokattens trappor och använda Saltsjöbanans gamla stationshus.

Inga kommentarer: