27 februari 2012

Arbete pågår

Det byggs för fullt i Vårby. Det nya äldreboendet Vårbacka Plaza (bilden) beräknas stå klart om bara någon månad, fastän det känns som om bygget kom igång alldeles nyss. Och fortsätter man Vårbackavägen längre in så är förändringarna nästan ännu större. Här dras ledningar fram till "Segelledsområdet" som det ibland brukar kallas, det gamla fritidshusområdet utmed Mälaren mellan Vårberg och Vårby gård som successivt fått allt större andel permanentboende och nu alltså äntligen ska få ordentligt vatten och avlopp. Förhoppningsvis ska det bli en hel del nya hus också, så det handlar inte bara om att lösa de stora miljöproblemen med enskilda avlopp eller att göra livet bekvämare för dem som bor i området utan också om att skapa nya bostäder för Huddinges och Stockholmsregionens växande befolkning, och det i ett fantastiskt sjönära läge - kanske Huddinges bästa.

Inga kommentarer: