02 februari 2012

Tid för familjen

Mer tid för barnen. Valfrihet för barnfamiljerna. Kristdemokraternas grundläggande ingångar till familjepolitiken och barnomsorgsfrågorna har länge varit kända.

Den nya rapporten "Tid för familjen", som Kristdemokraternas familjepolitiska arbetsgrupp presenterade idag, är en naturlig utveckling av partiets tidigare politik. Kristdemokratiska sympatisörer kommer inte att ha svårt att se logiken bakom förslagen - men rapporten innehåller samtidigt en rad nya, konkreta förslag för hur man ska kunna öka valfriheten för familjerna och öka möjligheten till tid för barnen.

Utgångspunkten är förstås att det är föräldrarna som känner sina barn och deras behov bäst. "Familjerna ska få fler verktyg" är titeln på den debattartikel på Svenska Dagbladets Brännpunkt där arbetsgruppens tankar först presenterades, och det är precis vad det handlar om: att ge verktyg och låta föräldrarna bestämma själva.

Tre av förslagen är:
1. Utbyggd föräldraförsäkring med möjlighet till friare uttag i tre år.
2. Barnomsorgspeng för egna barn.
3. Barnskatteavdrag för familjer som inte nyttjar offentligt finansierad barnomsorg.

Naturligtvis är det här kontroversiella förslag. Kristdemokraterna står tyvärr ganska ensamma när det gäller barnfamiljernas valfrihet i praktiken. De övriga partierna är rätt så förtjusta i pekpinnar för att få familjer att göra som politikerna vill. Förskoleminister Nyamko Sabuni ger ett typexempel på attityden när hon skriver en replik i Svenska Dagbladet och slår fast följande:

Dessutom behöver man inte vara ett geni för att dra slutsatsen att en förälder aldrig kan jämställas med en utbildad förskolepedagog.

Nä. En utbildad förskolepedagog kan aldrig jämställas med och ersätta en kärleksfull förälder. Precis därför är det så viktigt att ge föräldrar möjlighet att spendera mer tid med sina barn.

Och om allianspartierna inte är lyriska över förslag att utöka valfriheten för småbarnsföräldrar så kan man ju bara ana hur tongångarna går hos oppositionen... Att förslagen retar många tyder att vi är på rätt väg.

Bloggar: Bengt Germundsson, Sakarias Winberg

Inga kommentarer: