10 februari 2012

"One Network, One Timetable, One Ticket"

Tillbaka i ett kallt och snöigt Stockholm kan jag konstatera att München var nästan lika kallt och snöigt. Som tur var, var det inte hoppet om vårvärme som hade lockat mig till den bayerska huvudstaden utan möjligheten att under några dagar få studera hur en framgångsrik storstad arbetar med frågor som infrastruktur och näringslivsutveckling. Tillsammans med övriga deltagare i Mälardalsrådets benchmarkingresa fick jag ta del av ett digert program där ett stort antal representanter för såväl stadens näringsliv som politik, förvaltning och akademi delade sina erfarenheter. Ungefär lika brokig var skaran av svenska deltagare, vilket förstås gav möjlighet till en hel del spännande möten.

Som trafikpolitiker i Stockholm var jag naturligtvis speciellt intresserad av infrastrukturfrågorna och hur man löste kollektivtrafikproblemen i en växande storstad. Och kunde konstatera att problemen på många sätt var förbluffande lika. Behovet av en andra tunnel under stadens centrala delar så att man fick fyra järnvägsspår istället för två - och frustrationen över att den federala staten istället prioriterade andra projekt i områden utan samma tillväxt - kände jag igen från de senaste decenniernas stockholmsdebatt, även om vår citybana ju nu äntligen byggs för fullt. Diskussionerna om hur man skulle finansiera en fortsatt utbyggnad av tunnelbanan, speciellt med tanke på att man bedömde att den skulle bli 5-10 gånger så dyr som spårväg ovan jord var en annan sådan fråga, där en lokal representant till och med sade att tunnelbanesystemet är färdigbyggt. Ett uttalande som han kanske kommer att få äta upp, vad vet jag?

Men München visade också på lösningar (och inte bara genom att utbyggnaden av spårvägsnätet uppgavs vara väldigt framgångsrikt). Ett bra exempel för oss att ta efter var hur man hade fått mellan 40 och 50 olika kollektivtrafikbolag, både kommunala och privata plus det statliga järnvägsföretaget Deutsche Bahn, att samarbeta i ett sammanhållet system, summerat med orden "One Network, One Timetable, One Ticket".

Ett inte alldeles enkelt samarbete bakom kulisserna, förstod jag på det samlade samordnings/marknadsföringsbolagets VD, eftersom alla intressenter ville ha en större andel av intäkterna. Men ett oerhört enkelt samarbete ut resenärsperspektiv, och det är ju en helt avgörande fråga när man vill att fler ska välja kollektivtrafiken istället för bilen. Och ett samarbete som allt fler kommuner i Münchens omlands ville ansluta sig till. Det var för övrigt roligt att höra att såväl handelskammaren som stadens stora biltillverkare BMW var involverade i arbetet med att minska privatbilismen i innerstaden.

Ett samarbete med devisen "One Network, One Timetable, One Ticket" skulle jag verkligen vilja se att vi utvecklade även i Stockholm-Mälardalen. Det kommer inte att vara enkelt, men det skulle göra att arbetsmarknadsregionen växte samman på ett bättre - och mer miljövänligt - sätt.

Inga kommentarer: