14 februari 2012

Huddinge ökar takten i bostadsbyggandet

Under de närmaste åren planerar Huddinge för 680 nya bostäder per år. Sammanlagt finns cirka 5.000 nya bostäder i den projektplan som kommunfullmäktige klubbade vid gårdagens sammanträde, plus ett fyrtiotal projekt i företagsområden och sexton nya förskolor/skolor. Hälften av bostäderna är i flerfamiljshus, hälften i småhus. Cirka 500 bostäder planeras bli hyresrätt.

Och det är bara början.

Huddinge växer. Snabbt. Det är bra. Nya invånare, nya jobb, ny service är tecken på en positiv utveckling med mycket framtidstro. Att byggandet dessutom sker på ett miljövänligt sätt och i stor utsträckning handlar om förtätning i kollektivtrafiknära lägen gör det förstås ännu lättare att göra tummen upp.

Men det är inte en utveckling utan utmaningar. Två centrala planeringsutmaningar är att få till tillräckligt många nya förskolor och skolor för att täcka det ständigt växande behovet i en kommun som i stor utsträckning befolkas av barnfamiljer (som periodvis dessutom skaffar betydligt fler barn än kommunen planerat) och att få det nationella och regionala spår- och vägnätet att växa i takt med den starka befolknings- och resandeutvecklingen. Södertörnsleden, Spårväg Syd och Förbifart Stockholm är tre exempel på helt nya vägar/spår som verkligen skulle behövas, och en uppgradering av Huddingevägen och södra stambanan står också högt upp på listan över akuta behov. Planering pågår, men det är viktigt att staten och landstinget faktiskt också får spaden i jorden.

Ett annat problem är förstås det motstånd som finns i delar av befolkningen och hos vissa grupper i de politiska församlingarna. Alla är överens om att det behövs nya bostäder och arbetsplatser, men man vill helst att de tillkommer någon annanstans, not in my backyard. I Huddinge-politiken är Miljöpartiet en viktig röst för den gruppen, det var precis som vanligt tydligt i gårdagens fullmäktigedebatt. Ett exempel var de nya hus som planeras på Pingstkyrkans gamla tomt på Vikingavägen, i ett centralt läge nära Kvarnbergsplan. Elaka tungor hävdar att Miljöpartiets motstånd beror på att deras oppositionsråd Marica Lindblad har köpt hus i närheten, men jag ser ett betydligt mer djupgående problem. Miljöpartiet säger hela tiden nej till olika konkreta och angelägna bostadsprojekt, inte minst i centrala, kollektivtrafiknära lägen.

Stockholm behöver fortsätta växa. Det finns ett akut behov av både nya bostäder och nya arbetsplatsområden, och förstås nya vägar och spår. Huddinge är en viktig pusselbit i den utvecklingen. Nu vill det till att sätta planerna i verket - för, som Ann-Marie Högberg (S) sade i fullmäktige igår, man kan inte bo i en plan. Jag hoppas att regionens bygg- och fastighetsbolag nu är beredda att göra sin del. Alliansen i Huddinge skapar goda förutsättningar.

Bloggar: Christian Ottosson

Inga kommentarer: