20 februari 2012

Huddinge växer, men Länsstyrelsen bromsar

I SCB:s befolkningsstatistik för 2011, som publicerades idag, berättas att Huddinge kommun växte med 1 596 invånare eller cirka 1,63 procent och passerade 99 000 invånare. Om ingenting oväntat inträffar kommer 100 000-personersgränsen passeras under året och planeringen av firandet pågår för fullt. Under en intensiv vecka från den 25 maj kommer kommunen att fira med såväl jazz- som rockfestivaler och en hel del annat.

Befolkningsutvecklingen ser ganska jämn ut över åren. År 2010 växte kommunen med 1 655 invånare, år 2009 med 1 589. Födelseöverskottet utgjordes förra året av 699 personer, flyttningsnettot från utlandet 1 103 personer. Gentemot resten av landet finns således en utflyttning på drygt 200 personer. Liknande tendenser finns i många andra stockholmskommuner: befolkningstillväxten består till största delen av spädbarn och invandrare. Den sammanlagda befolkningsökningen i länet slutade för övrigt på drygt 37 000 personer.

En annan tendens som är gemensam för många stockholmskommuner är att det byggs för lite bostäder. I lördags talade vårt kommunalråd Tomas Hansson på Kristdemokraternas lokalavdelningsårsmöte om Huddinges utveckling från slumrande förorter till attraktiva stadsdelar och berättade om lite grann av allt det som är på gång för att skapa framtidens Huddinge. Men vi pratade också om de problem som finns när man vill bygga nya bostäder, till exempel överklaganden som blir liggande hos Länsstyrelsen eller i mark- och miljödomstolen.

Enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) var den genomsnittliga handläggningstiden för bygglovsärenden hos Länsstyrelsen i Stockholms län 216 dagar år 2010. 216 dagar! Och då får man tänka på att det bara är ett genomsnitt, vissa ärenden kan ta betydligt längre tid. För ett ärende som överklagas i såväl detaljplaneskedet som bygglovsstadiet kan fördröjningen bli åtskilliga år.

Det håller naturligtvis inte. Den nya plan- och bygglagen kräver att kommunerna hanterar bygglovärenden, från ansökan till beslut, på tio veckor. Det är i högsta grad rimligt att samma regel gäller för statens hantering. Länsstyrelsen borde införa tjänstegarantier, det tycker vi i Kristdemokraterna i Huddinge.

Inga kommentarer: