05 december 2007

Välkommen vändning i Venezuela

De första rapporterna från folkomröstningen i Venezuela visade sig inte stämma - det blev ett knappt nej till Hugo Chavez förslag till ny konstitution. Hr Chavez konstaterar i en kommentar att det blir en utmaning att övertyga dem som fruktar socialismen och att landet kanske ännu inte var moget för socialism. Jo, det är naturligtvis en utmaning att övertyga om socialismens förtjänster när man i land efter land kan konstatera den fattigdom och det förtryck som blir dess resultat. Vi får hoppas att Venezuela och världens övriga länder aldrig blir mogna för socialism, utan väljer en väg mot frihet och välstånd istället.

1 kommentar:

peoplayer sa...

Trots hans "storhet" när det gällde att acceptera valresultatet, gick han ut i TV och sade att "oppositionens vinst var en SKITvinst"... "una victoria de mierda". Och att han skulle försöka få igenom sitt förslag igen. :-) Låg toleransnivå, tror jag visst.