13 december 2007

Full fart och hög energieffektivitet i äldreboendebyggandet

När jag kom hem från äldreomsorgsnämndens sammanträde igår kväll låg veckans nummer av Mitt i Huddinge i tamburen. På insändarsidan möts jag av frågan "Varför byggs det inga nya äldreboenden i Huddinge?" - en fråga som känns uppfriskande absurd eftersom vi denna dag beslutat om två helt nya äldreboenden, ett i Rosenhill i Fullersta och ett i Visättra Ängar i Flemingsberg. Dessutom beslutade vi om om- och tillbyggnader av två äldre boenden, Tallgården i Stuvsta och Tallåsen (Björnkulla) i Flemingsberg. Som om inte det räckte beslutade vi även om en total ombyggnad av B-huset i Stortorp. Tillsammans rör det här sig nog om den största äldreomsorgssatsningen som Huddinge kommun någonsin gjort. Planerna väntas täcka behovet av nya platser i särskilt boende fram till år 2014.

Men när vi bygger eller bygger om äldreboenden ska det naturligtvis inte bara handla om de akuta behoven. Vi bygger för framtiden. Därför känns det extra roligt att äldreomsorgsnämnden enhälligt följde mitt ordförandeförslag och begärde att det nya äldreboendet i Visättra Ängar ska ha inriktning mot hög energieffektivitet.

I Mål & Budget 2008 talas om strategiskt miljötänkande i samhällsbyggandet och vikten av att ställa miljökrav vid kommunal upphandling. Det betonas att transporter och energianvändning inte ska bidra till skadliga luftföroreningar och klimatförändringar. Målet är ett samhälle där människor existerar i samklang med naturen och de ekologiska kretsloppen. Det här är ett försök att omsätta de orden i praktisk handling och nå konkreta resultat.

Idag sker en väldigt snabb utveckling av energieffektiviteten i byggandet och s.k. ”passivhus”. Min bedömning är att man kan sänka energiförbrukningen väsentligt genom att använda smarta lösningar för till exempel värme och ventilation. och jag skulle vilja se sådana lösningar presenterade i förstudien för nybyggnationen vid Visättra Ängar.

Ett hus med hög energieffektivitet blir sannolikt något dyrare att bygga än en standardbyggnad, men vi bygger för framtiden och med de energikostnader som vi har idag och under den förutsebara framtiden finns det all anledning att tro att energieffektivitet kommer att vara lönsamt. Inte bara för miljön, utan även för ekonomin.

Inga kommentarer: