10 december 2007

En bra dag för kundval

Klockan är kvart i tolv. Jag är just hemkommen från ännu ett långt fullmäktigesammanträde. Men idag kan jag i alla fall rapportera några glada nyheter. Vi har beslutat om att kundvalsupphandlingar ska genomföras såväl inom hemtjänsten som inom familjerådgivningen. I båda fallen känns det så självklart rimligt. I det ena fallet ska du som äldre eller funktionshindrad släppa in någon i ditt hem för att hjälpa till med olika former av service eller omsorg. I det andra ska ni som par prata med någon okänd människa om er relation på ett ärligt och öppenhjärtigt sätt. Det handlar i båda fallen om ett otroligt stort förtroende. Att då inte ha möjlighet att välja vem eller vilka som ska utföra tjänsten är helt orimligt. Nu är nästa steg själva upphandlingarna. Inom familjerådgivningen ska beslut om upphandlingsunderlaget fattas redan på onsdag, om jag förstått saken rätt, medan det inom hemtjänsten är en lång väg kvar till beslut. Men vi är i alla fall på väg, och de senaste veckorna har jag fått flera påringningar från små entreprenörer som vill vara med. Det glädjer mig verkligen.

Inga kommentarer: