06 december 2007

Eric lämnar, Eva ersätter

Nu är det officiellt att Eric Byström (m) avsagt sig uppdraget som vice ordförande i äldreomsorgsnämnden. Jag beklagar det djupt. Eric är en klok man, rättfram, ärlig och chosefri, som med ovanligt stort engagemang tagit sig an uppgiften. Han och jag har haft ett väldigt gott samarbete och jag kommer att sakna honom i äldreomsorgsarbetet.

Hans ersättare blir Eva Carlsson-Paulsén, som jag känner sedan gammalt. Förra mandatperioden satt vi tillsammans i Skogås demokratiforum och perioden innan det i utbildningsnämnden (nuvarande gymnasienämnden). Vi har alltid samarbetet bra förut och det finns all anledning att tro att vi kommer att göra det även framöver.

Inga kommentarer: