20 december 2007

Seniorbostäder och trygghetsbostäder

Dagens stora nyhet för oss äldreomsorgsintresserade är förstås Äldreboendedelegationens delbetänkande om seniorbostäder och "trygghetsbostäder". På Socialdepartementets hemsida finns en sammanfattning (http://www.regeringen.se/sb/d/9903/a/94751), men själv ska jag väl ägna en del tid över jul och nyår åt att läsa hela betänkandet (http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/47/55/5b9fc054.pdf).

Jag ska inte komma med några halvgenomtänkta kommentarer till idéerna idag, utan det här är något vi måste tänka igenom noga, både i kommunledningen, äldreomsorgsnämnden och Huges styrelse och ledning, innan vi beslutar oss för hur vi i Huddinge ska gå vidare med frågan. Men allra först måste vi förstås läsa vad de skrivit...

Inga kommentarer: