27 december 2007

De dubbla rollernas dilemma

Svenska Dagbladet berättar idag (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_718813.svd) om en ny rapport till Statskontoret som visar att kommunernas information till medborgare som ska välja skola eller äldreomsorg är bristfällig.

Tyvärr tror jag att det även gäller Huddinge och mitt fält, äldreomsorgen. Det här är ett område som vi måste utveckla under 2008, parallellt med att vi utvecklar själva valfriheten. Problemet i sammanhanget är, som jag ser det, kommunens dubbla roller - som myndighet och "beställarorganisation" å ena sidan och som tjänsteproducent och marknadsledande konkurrent till de privata utförarna å den andra.

Då är det inte lätt att veta vilket ben man ska stå på i informationen. Vi måste hitta bra sätt att stå på båda.

Inga kommentarer: