10 december 2007

Hur vill (s) tolka folkomröstningsresultatet?

Inget fullmäktige utan kommundelningsfrågan. Kvällens kommundelningsdebatt var viktig eftersom det den här gången faktiskt var dags för beslut om genomförandet av folkomröstningen med mera. Debatten tog "bara" ungefär två timmar av fullmäktiges tid, vilket kanske berodde på att många av debattörerna ägnat timmar åt tidigare debatter i samma ämne och inte kände att de hade något nytt att tillföra (fåfänga hopp!) eller att alla ändå visste att den efterföljande voteringen skulle leda till en minoritetsåterremiss och att debatten därför kommer att upprepas vid nästa fullmäktigesammanträde. Jag vet inte.

Jag vet däremot att Socialdemokraterna med bundsförvanter upprepade gånger fick frågan hur de tänkte att resultatet i en folkomröstning i hela kommunen (som är deras krav) skulle tolkas. De pratade och pratade och pratade men lyckades ändå inte svara på den enda lilla enkla fråga som ställdes till dem. Ja, de försökte inte ens. Den slutsats som man måste dra av det är att de antingen inte vet hur den folkomröstning de vill genomföra ska tolkas - eller att de inte vågar berätta det. Ingetdera alternativet talar till deras fördel. Kanske är det som talesättet säger: Tomma tunnor skramlar mest.

Inga kommentarer: