08 september 2008

Barbro Engman och den fruktansvärda marknadshyran

Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman har denna dag tilldelats rätten att föra ut sin politik på landets mest prestigefulla debattartikelarena, DN Debatt. Hon använder huvuddelen av artikeln till att beskriva de fruktansvärda konsekvenser som marknadshyror skulle få för Östermalms nolltaxerare och andra låginkomsttagare i innerstaden.

I slutet av drapan berättar hon att det förslag hon kritiserar lyckligtvis redan är överspelat och att det nu snarare är det förslag som SKL tagit fram som är aktuellt. Men SKL:s förslag är naturligtvis inte heller bra, eftersom det innebär förändringar jämfört med dagens system, som ju bevisligen lett till en lukrativ handel med svartkontrakt kombinerat med ett mycket svagt bostadsbyggande...

I samband med att hon kritiserar SKL:s förslag nämner hon min hemkommun Huddinge och visar väldigt tydligt hur vriden hennes propaganda är. "I dag ägnar sig kommuner som Huddinge och Österåker åt affärer som är olagliga i det privata näringslivet med enda syfte att klämma ut mer pengar ur sina hyresgäster," säger hon - samtidigt som Huddinges kommunala bostadsföretag Huge enligt hennes egen organisation har bland de lägsta hyrorna i hela Stockholms-området! Hur skulle Huddinge kommun kunna klämma ut en massa pengar ur hyresgästerna samtidigt som man har lägst hyror? Man sköter till och med service och underhåll på ett bra sätt!

Det förefaller uppenbart att Barbro Engman i sitt raseri mot förändringar på bostadsmarknaden känner att hon har någon slags rätt att påstå snart sett vad som helst. Tyvärr undergräver det vad förtroende som Hyresgästföreningen eventuellt en gång har åtnjutit.

SvD

Inga kommentarer: