27 september 2008

Nicholas gav mig hjärtklappning...

Döm om min förvåning när jag slår upp Svenska Dagbladet och finner kommunens ekonomichef Nicholas Prigorowsky på en stor bild. I dessa orostider kan man få hjärtklappning för mindre. På kommunstyrelsen i måndags ställde jag och andra en del frågor om kommunens placeringar av pensionsmedel och fick mycket lugnande svar - hade någonting nytt plötsligt uppdagats?

Men, nej, istället var det ett ämne som vi diskuterade i Huges styrelse igår som var nyheten, nämligen att Kommuninvest vunnit de senaste upphandlingarna av lån till Huge Fastigheter på cirka en halv miljard kronor. Bolaget har ju med en soliditet på modesta 12 procent en gigantisk lånestock, så räntekostnaderna är en nyckelfaktor i företagets ekonomi.

I artikeln framhålls att kommunen - egentligen bolaget - beräknas spara 2 miljoner kronor per år genom att dessa lån togs från Kommuninvest. Det är förstås positivt - men egentligen handlar det snarare om att man kunnat undvika en räntekostnadsökning om två miljoner kronor. Med dagens ränteläge rör det sig ju sällan om någon egentlig kostnadsminskning.

I ljuset av ränteoron känns det väldigt bra att vi har lyckats genomföra ett antal försäljningar av bostadshus till bostadsrättsföreningar. Det ger rejäla reavinster och bidrar till att vi kan minska låneskulden något. Eller åtminstone minska ökningen av den, för Huge bygger ju samtidigt hela tiden nya fastigheter - skolor, förskolor, äldreboenden och bostadshus.

Inga kommentarer: