03 september 2008

Sänkt skatt för pensionärer

Idag presenterade regeringen sitt förslag till sänkt skatt för pensionärerna. Det är en angelägen reform - och glädjande nog satsar regeringen betydligt mer än tidigare aviserats. Nu kommer skatten att sänkas för mer än 90 procent av alla pensionärer. För en pensionär med ingen eller låg inkomstpension innebär förslaget en skattesänkning på mellan 2.300 och 3.500 kronor. De som inte kommer att påverkas är pensionärerna med de högsta inkomsterna (över 363.000 kr per år), och man får väl hoppas att de klarar sig hyggligt redan idag.

För att satsningen inte ska sugas upp av minskade bidrag eller ökade äldreomsorgsavgifter ändras samtidigt reglerna för särskilt bostadstillägg för pensionärer och äldreförsörjningsstöd och en höjning av förbehållsbeloppet inom äldreomsorgen genomförs.

På torsdag beslutas också om en höjning av prisbasbeloppet, vilket kommer att ge en höjning av garantipensionen med cirka 3.000 kronor. Tillsammans med skattesänkningen innebär det att en garantipensionär får cirka 5.600 kronor mer att röra sig med per år. Jag noterar att en representant för en Socialdemokraterna närstående pensionärsorganisation inte tycker att det är nog, men hon borde kanske fråga sig när en socialdemokratisk regering genomförde en lika stor satsning? Det var många, många år sedan det...

DN SvD

1 kommentar:

Enigma_lhn sa...

Jag kan hålla med om att sossarna ska inte gnälla, de lyckades ju faktiskt sänka pensionerna och det borde de tänka på innan de öppnar näbben. Men jag kan också hålla me om att max. beloppet 466 kr i månaden får man inte mycket fär.