18 september 2008

En studie i hyckleri

Om man vill vara snäll kan man kalla Socialdemokraternas kritik av FRA-lagen för populistiskt hyckleri. Vill man inte vara snäll kan man med rätta använda betydligt grövre uttryck.

Efter Dagens Industris avslöjande att den socialdemokratiska regeringen redan 2005 lovade hjälpa Saudi-Arabien med signalspaning framgår det tydlígare än någonsin. Å ena sidan går sossarnas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin ut i våldsamma angrepp mot Carl Bildt för att han antytt att Sverige i vissa fall skulle kunna utbyta information med diktaturer, å andra sidan har den regering hr Ahlin själv stött i vått och torrt ingått avtal med Saudi-Arabien.

Såväl Dagens Industri som TT beskriver Saudi-Arabien i väldigt måttfulla ordalag: "Saudiarabien har ingen allmän rösträtt och makten är samlad hos kungafamiljen." (TT) Man skulle också kunna säga att Saudi-Arabien rent allmänt är en värsting när det gäller mänskliga rättigheter och förtryck av människor. Man saknar inte bara rätt att utöva inflytande på den politiska makten, man har inte heller rätt att utöva sin religion (ifall den inte är samma som kungahusets) eller ens klä sig som man vill. Man tillämpar inte bara dödsstraff utan också stympningar och andra grymheter och man förvägrar kvinnor till och med rätten att köra bil. Kort sagt, ska Sverige välja en diktatur att samarbeta med så borde Saudi-Arabien kanske inte stå högst på listan...

Nu skulle det faktiskt vara ett bra läge för inte bara Urban Ahlin utan även Mona Sahlin och Thomas Bodström att tydligt fördöma den regering som på ett så flagrant sätt brutit mot demokratins och de mänskliga rättigheternas principer. Men, oj, satt Mona och Thomas själva i den regeringen? Och kanske var det just den regeringen som till stor del arbetade fram den FRA-lag som riksdagen antagit?

Man måste ge socialdemokraterna credit för en sak: Inga är så duktiga på hyckleri som de. Frågan folk borde ställa sig är dock om det verkligen är en egenskap som borde premieras.

DN SvD

Inga kommentarer: