03 september 2008

Vårdvalets ersättning blir mer rättvis

Ersättningen till vårdcentralerna justeras inom Vårdval Stockholms valfrihetssystem, berättar Alliansens företrädare i landstinget. Det är välkommet, tycker jag. Ålder är en viktig faktor som påverkar vårdbehovet, men det är långt ifrån den enda. I Huddinge vet vi sedan lång tid tillbaka att problemen inte är jämnt spridda över kommunen, utan i vissa områden med stora sociala problem är också de medicinska behoven större. I äldreomsorgen ser vi att yngre äldre i dessa områden inte sällan uppvisar liknande problem som äldre äldre gör i andra områden.

Men Socialdemokraterna är naturligtvis inte nöjda med att majoriteten nu tar itu med problemen. Istället förespråkar man en annan modell baserad på en amerikansk metod för vårdtyngdsmätning, ACG. Bekvämt - men något verklighetsfrämmande - nog hävdar de att det här systemet skulle kunna införas utan att det kräver vare sig speciellt mycket tid eller resurser.

Jag har ingen åsikt om ACG, jag känner till metoden allt för dåligt. Men rent generellt är jag positiv till ersättningssystem baserade på vårdtyngd. Inom äldreomsorgen har man idag sådana system i till exempel Stockholm, Nacka och Sollentuna. I Huddinge är vi i full gång att implementera ett system för vårdtyngdsmätning, som precis som ACG, är internationellt och ursprungligen kommer från USA, nämligen RAI.

Men det som jag har lärt mig när jag har sett hur arbetet med RAI fortskridit är att det definitivt inte är en enkel process om man vill införa ett mer avancerat system för vårdtyngdsmätning. Hade ACG varit så enkelt att införa så hade väl Socialdemokraterna gjort det redan under förra mandatperioden? Metoden sägs ju ha utvecklats redan på 80-talet.

Fast på den tiden hade man förstås inget öppet valfrihetssystem, utan pengarna fördelades tämligen godtyckligt utifrån vad politiker och tjänstemän hade förhandlat fram med de olika vårdcentralerna. Och hade inte Alliansen kommit till makten hade Socialdemokraterna med all sannolikhet valt att behålla det gamla, orättvisa systemet. Helt utan ACG eller andra moderniseringar.

DN DN DN SvD

Inga kommentarer: