26 mars 2009

Bron över Fehmarn Bält för oss närmare kontinenten

Med stor majoritet har danska folketinget beslutat att en kombinerad järnvägs- och motorvägsbro ska byggas över Fehmarn Bält. Visserligen tas det till lite överord när man talar om att man nu binder samman Danmark/Norden och Tyskland (Jylland har så länge jag kan minnas suttit ihop alldeles utmärkt med Tyskland, och broarna över Stora och Lilla Bält har gjort att såväl köpenhamnsbor som svenskar kunnat ta sig torrskodda till kontinenten redan tidigare). Inte desto mindre är det här ett viktigt framsteg, och då tänker jag inte minst på tågdelen av den nya förbindelsen. De snabbaste tågförbindelserna mellan Köpenhamn och Hamburg tar idag nästan fem timmar - den tiden borde framöver kunna kortas väldigt mycket. När hela Europakorridoren är på plats kommer resan från Flemingsberg till Hamburg att ta betydligt mindre tid än dagens knappa elva timmar. Stockholm och Sverige kommer lite närmare kontinenten. Det ser jag fram emot.

DN SvD

Inga kommentarer: