16 mars 2009

Mycket äldreomsorg i fullmäktige

Min blogg citerades i kommunfullmäktige idag, mina anmärkningar om det förra fullmäktigesammanträdet. Men idag blev det inte någon utdragen bostadspolitisk debatt, däremot var det en hel del äldreomsorg på dagordningen.

Först var det en interpellationsdebatt med Charlotte Björkman (HP), som tyckte att det var upprörande att vi inte har något kommunalråd med ansvar för äldreomsorg och socialtjänst. Men även om jag inte skulle tacka nej till ett erbjudande, förstås, så måste jag erkänna att det finns mer prioriterade äldreomsorgsutmaningar just nu.

Nästa äldreomsorgsfråga var mark- och exploateringsavtalet för det nya äldreboendet i Vårby gård. En samlad vänsteropposition begärde en återremiss eftersom det inte stod i tjänsteutlåtandet att Carema ska driva äldreboendet och kommunen varken i mark- och exploateringsavtalet eller tomträttsavtalet hade fört in kravet att kommunen skulle ha veto när det gällde vem som skulle bedriva vård och vilken vård de ska bedriva, i det privata äldreboende som vi inte ens har något avtal med än. Märkligt. Det blev en minoritetsåterremiss, men jag kan glädja alla äldre i Vårby och deras anhöriga med att det inte kommer att försena bygget, eftersom detaljplanen togs enligt plan.

Äldreomsorgsdebatt nummer tre handlade ursprungligen om husdjur i vården, som alla debattörer var positiva till, men kom när den hettade till att istället handla om synen på vem som ska styra utvecklingen - ska man utgå ifrån kundernas behov och önskemål eller från politiska beslutsfattares preferenser när man väljer ifall en ny äldreomsorgsavdelning ska ha en husdjursinriktning. Själv föredrar jag helt klart det förstnämnda alternativet.

Däremot frös den avslutande - och kanske hetaste - debatten inne, den som skulle handla om besparingar inom äldreomsorgen. Tydligen hade inte förvaltningen distribuerat mitt interpellationssvar till Erling Karlsson (S) trots att jag sagt till om det. Ja, vad ska man göra? Interpellationsdebatten som annars hade kunnat dra ut på tiden blev istället bordlagd och jag kom hem redan kvart över tio på kvällen.

Inga kommentarer: