27 mars 2009

Mona Sahlin visar sin ekonomiska kompetens

Man kan lita på Socialdemokraterna. Oavsett vad problemet är, är lösningen höjda skatter. Dagens utspel på DN Debatt kommer alltså som ännu ett steg i en lång tradition som bidragit till att Sverige under de senaste decennierna haft relativt låg tillväxt och ökande problem med arbetslöshet.

Själv hör jag inte till de som skulle drabbas direkt av de skattehöjningar som Mona Sahlin och Thomas Östros föreslår. Jag har varken speciellt höga inkomster eller någon förmögenhet att tala om.

Men indirekt skulle jag, och alla andra svenskar, drabbas. Ett av de största samhällsproblemen just nu är bristen på kapital i finanskrisens spår. Svenska banker har inte tillräckligt med pengar att låna ut, vilket gör att ekonomiskt sunda företag riskerar att tvingas i konkurs för att de inte får de lån de behöver för att klara sin likviditet. Andra företag kommer aldrig igång, för att de inte har möjlighet att få lån och investeringskapital. Resultatet blir att människor inte kommer i arbete och kan tjäna pengar så att de kan försörja sig själva och via skatterna den gemensamma välfärdssektorn.

I det läget väljer Socialdemokraterna att kräva ett återinförande av förmögenhetsskatten, som en enig kår av nationalekonomer dömer ut som kontraproduktiv även i den bästa av konjunkturer, eftersom den kommer att göra att kapital kommer att försvinna ur landet istället för att placeras i banker eller investeringar här i Sverige.

Jag kan förstå att Mona Sahlin med sin välkända ekonomiska kompetens inte riktigt vet vad hon ska föreslå för att lösa finanskrisens problematik - men att komma med förslag som om de skulle genomföras helt uppenbart skulle elda på finanskrisen är så... så... så korkat att jag saknar ord.

Det enda bärande argumentet bakom de skattehöjningar som Socialdemokraterna föreslår är avundsjuka. Deras egen avundsjuka och deras vädjan till andra människors avundsjuka. Men avundsjuka är inte en bra känsla att bygga ett samhälle på - inte om vi vill ha ett varmt, växande, kreativt samhälle! Skattesystemet måste tvärtom vara konstruerat så att det uppmuntrar till flit, företagsamhet och framtidstro.

2 kommentarer:

Kraxpelax sa...

Mnja... Östros. Den välmenande Mona Sahlin är nog mest en galjonsfigur.

:o)

Ett steg i rätt riktning på den låååånga vägen.

Förslaget backar upp offentligt genererad sysselsättning utan att belasta statsfinansen medan undanträngd privat genererad sysselsättning får bedömas minimal med hänsyn till rådande läge med skyhög sparbenägenhet. Fråga Thomas Östros, fråga Anders Borg! De är sakkuniga, och det är jag med.

Det socialdemokratiska initiativet är i princip utmärkt, men det handlar om kaffepengar, och något annat är heller inte politiskt möjligt, varför det hela saknar större intresse. Desto löjligare det formliga RAMASKRI som utbryter i bloggsfärens alltför bortskämda oduglingskonkarong av nyliberalt sinnade slaskmeloner. Därmed avslöjar dessa sig själva i all sin småttighet, och vi får hoppas att Maktens Toppar härav drar relevanta slutsatser. Det är nämligen inte bra för vare sig samhället eller bolagen att dylikt jidder får skrika sin vilja igenom.

Hårda ord på plats; här må samhällsfara avvärjas.

Alliansen gör maktpolitiskt klokt att ge elastiskt vika. Ty vad har skattekverulanterna för alternativ? De lägger slokörat sin röst på Alliansen i nästa val; i gengäld kan den slipade kampmänniskan Reinfeldt fröjda sig åt att tillfoga stackars Mona Sahlin ytterligare en präktig tugga i form av tappat väljarstöd.

- Peter Ingestad, Solna

Karl Henriksson sa...

På ett område kan jag kanske ge dig rätt: Mona Sahlin - välmenande eller ej - är nog mest en galjonsfigur. I övrigt kunde man önska att kommentatorns kreativitet hade lagts mer på ekonomisk analys än invektivkonstruktion. Den politik som firma Sahlin & Östros förordar kan måhända locka avundsjuka svenskar, men vore i dagsläget en ekonomisk katastrof för vårt land.