06 mars 2009

Mats Odell och "miljonklippet"

För ett par veckor sedan åt jag lunch med Mats Odells svåger. Vi kom att prata om Bellstasund, där han jobbat i många år, och han uttryckte en mild förvåning över att det inte blev en nyhet att de sålde bolaget häromåret. Det hade ju varit en löpsedelsnyhet att Mats var delägare i vårdbolaget när han blev minister. Med försäljningen fanns det inte längre några sådana band kvar.

Idag slogs den gamla nyheten av okänd anledning upp i Dagens Industri. I ett försök att hitta en negativ vinkel framställde man det som ett "miljonklipp" - men medan ett klipp antyder att det skulle röra sig om snabba pengar handlar det här istället om att man sålt ett bolag som familjen ägt och drivit i generationer. Ett inte alldeles ovanligt problem i små- och medelstora familjeföretag är att nästa generation inte vill ta över när den äldre generationen med ålderns rätt vill dra sig tillbaka. Att kalla en sådan försäljning för ett "klipp" är rätt absurt.

Nästa negativa vinkel som man försöker sig på är att berätta att de statliga AP-fonderna, förmodligen Sveriges största kapitalplacerare, är investerare i fonden Valedo, som köpte Bellstasund. Som minister har Mats Odell ett ansvar för AP-fonderna, bland väldigt mycket annat. Den antydan som journalisten gör är att något otillbörligt skulle ha skett. Alla som har ens en rudimentär kunskap om svensk förvaltningskultur inser naturligtvis att detta är orimligt. Tanken att Mats Odell skulle kunna påverka de mycket fristående och självständiga AP-fonderna så att de skulle investera i en fond som de skulle påverka så att den köpte just det bolag som Mats Odell var delägare i är minst sagt långsökt - men för att man ska kunna säga att det hela hade gynnat minister Odell privat så måste det naturligtvis också vara så att han genom sin maktposition lyckats få Valedo att betala ett pris som låg över marknadspriset vid tillfället, dvs att de skulle vara oärliga mot alla andra investerare som hade ett mycket mer direkt inflytande över sina investeringar i Valedos fond. Hade Valedo agerat på det sättet skulle de förmodligen inte bli långlivade i branschen - en investeringsfond lever på att de tillvaratar investerarnas intressen.

Det finns ingenting som tyder på att Mats Odell (eller de aktuella AP-fondernas ledningar, eller Valedo) skulle agerat på ett sätt som var något annat än oklanderligt. Och vem hade egentligen trott något annat? Precis som Mats själv säger har han ingenting att dölja.

DI Aftonbladet Politikerbloggen

Inga kommentarer: