24 mars 2009

Dubbel bokföring för barn?

Tänkte bara i all korthet uppmana alla att läsa DN:s artikel "Låt barn vara folkbokförda på två adresser", där Emma Henriksson (KD) på ett klokt sätt får tala om problemen med skolskjuts för barn vars föräldrar bor i olika kommuner. Ibland ställer lagen till med en hel del problem för folk, fastän grundtanken är med den är att de ska få hjälp. Inte minst i Stockholms-området är kommungränserna ett byråkratiskt gissel. En mycket stor del av Huddinges knappt 100.000 invånare bor på bekvämt promenadavstånd från någon grannkommun (vanligtvis Stockholm) och i Sundbyberg kan man knappt gå utanför dörren utan att passera kommungränsen. Att i det läget inte få ordna skolskjuts till grannkommunen ter sig smått absurt, speciellt med tanke på hur vanligt det faktiskt är att föräldrar har delad vårdnad för sina barn.

1 kommentar:

Kersti sa...

Äntligen har någon reagerat på ett bekymmer vi på olika sätt försökt påtala en längre tid. Jag arbetar på en skola i Stockholm som tar emot svårt rörelsehindrade barn från hela södra länet och frågan om skolskjuts är ett stort problem för några av dem.