08 september 2009

Fantastiska resultat på Ekgården och Strandgården

Idag besökte jag Strandgården på Stortorps äldrecentrum. I fredags besökte jag Ekgården på Stortorp. Det som de båda enheterna har gemensamt - förutom att de är delar av Stortorps äldrecentrum - är att de fick fantastiskt bra resultat i de brukar- och anhörigundersökningar vi gjort (anhörigundersökningar för demensvården och brukarundersökningar för övriga). Båda hade i de allra flesta kategorier genomsnittsbetyg över 9 på en tiogradig skala. Vad gäller bemötande av anhöriga lyckades Ekgården nå maximala resultatet 10, och inte i någon kategori som handlade om bemötande fick något av boendena ett betyg lägre än 9,7!

Jag har samtalat med chefer och personal om vad som ligger bakom de höga resultaten. Det finns många förslag, och säkert också många förklaringar, men en sak som betonas både på Ekgården och Strandgården är kontaktmannaskapet, och det är nog högst troligt att lyhörda kontaktpersoner och ett arbetssätt som gör dem viktiga i de boendes liv är en väldigt viktig nyckel i skapandet av ett gott äldreboende.

Jag hoppas att de goda resultaten på Ekgården och Strandgården kommer att sporra övriga äldreboenden i kommunen och att de båda enheterna kommer att få många fler studiebesök under hösten. För går det där, då går det på andra ställen också.

Inga kommentarer: