20 september 2009

Invigningarnas dag

Lördagen var invigningarnas dag i Huddinge kommun. Vid Nytorps mosse, strax utanför mitt fönster, var det stor höstfest som samlade mycket folk från Skogås-Trångsund. Samhällsbyggnadskommunalrådet Tomas Hansson (KD) och kultur- och fritidsnämndens ordförande Malin Danielsson (FP) var där och invigde den nya skateparken och boulebanan mellan Östra gymnasiet och konstgräsplanen. Jag förstår inte riktigt hur arrangörerna tänkte när man beslutade sig för att låta ett dansband spela i samband med själva invigningen, men det var i alla fall ett lokalt rockband som fick spela i samband med en skatetävling, och, som sagt, en hel del folk på plats. Förhoppningsvis blir anläggningarna välbesökta även i fortsättningen - spontanidrott är något som behövs bland såväl unga som äldre.

Och i Fullersta gård var det också full fart. Invigningen av den totalrenoverade gamla gården har väckt stort intresse bland folk i centrala Huddinge, och jag kan tänka mig att det kommer att vara en hel del besökare även framgent. En stor del av byggnaden kommer att användas för att visa konstutställningar, med permanenta utställningar med två välkända konstnärer med huddingeanknytning: Peter Dahl och Ewert Karlsson ("EWK"). Fri entré, till en början öppet på lördagarna.

Vi kristdemokrater tycker att det är jätteroligt att Fullersta gård äntligen har kunnat öppnas för allmänheten, och gläds över att Huddinge på köpet har fått ett intressant konstmuseum. Men det finns fortfarande en hel del utvecklingspotential. Intill den nyrenoverade huvudbyggnaden ligger två mindre flygelbyggnader. Det skulle vara roligt om en av dem kunde få inhysa en utställning om Huddinges historia, med till exempel fotografier på hur det såg ut förr. Kanske skulle man även kunna flytta över lilla Nyboda skol- och hembygdsmuseum så att det kunde hållas öppet för allmänheten på ett bättre sätt? I parken ner mot konstgalleriet i Fullersta Bio kunde man kanske ha en vacker skulpturpark? På så sätt kunde Fullerstaparken bli ett konst- och hembygdscentrum, något som de flesta kommuner har men Huddinge länge saknat.

Inga kommentarer: