10 september 2009

Valfrihet och kvalitet i hemtjänsten

Igår var jag på ett intressant seminarium om LOV och valfrihet inom vård och omsorg och fick möjlighet att samtala om kundval med folk från ett antal hemtjänstföretag och berätta om vad vi gör i Huddinge.

Sedan åkte jag till Tekniska nämndhuset i Huddinge, där vi välkomnade en ny utförare inom hemtjänsten i kommunen, nämligen Real Omsorg. Roligt! Inte minst gläds jag över deras språkprofil.

Förhoppningsvis kommer ytterligare en eller ett par nya utförare nästa månad. Det ser jag fram emot.

Nämnden fattade också beslut om kvalitetsdeklarationer för hemtjänsten, ett tydliggörande av vad man som hemtjänstkund i kommunen - oavsett utförare - har rätt att förvänta sig. Ett bra första steg mot riktiga tjänstegarantier.

Inga kommentarer: