07 september 2009

En bra kommun att bli gammal i

Så har då nya numret av kommunens tidning "Vårt Huddinge" kommit ut, med en ledare signerad yours truly. Och de av er som inte får tidningen hem i brevlådan kan åtminstone få läsa ledaren här:

I Huddinges äldreomsorg har man en fin devis: ”Leva livet – livet ut”. Ibland verkar folk se äldre som en enhetlig grupp, med samma behov och önskemål. Men så är det förstås inte. Vi blir snarast mer unika ju äldre vi blir. Det liv vi vill leva ser olika ut. Detta måste vi inom äldreomsorgen se och anpassa oss till.

Inom hemtjänsten ökar mångfalden när nya utförare ansluter sig till vårt valfrihetssystem. I skrivande stund finns förutom den kommunala hemtjänsten även HSB Omsorg och under september månad räknar vi med att Real Omsorg etablerar sig. Ett antal ytterligare entreprenörer är på gång. Var och en ska enkelt kunna välja den utförare som passar bäst. Alla måste leva upp till de kvalitetskrav kommunen ställer, inklusive de kvalitetsdeklarationer som äldreomsorgsnämnden ska fatta beslut om i september, där tillgänglighet, delaktighet och gott bemötande är nyckelord.

Med en växande äldre befolkning behövs nya platser i vård- och omsorgsboenden. Just nu pågår utbyggnaden av det svensk-finska Björnkulla äldreboende i Flemingsberg och ombyggnaden av Tallgården i Stuvsta. Slutgiltigt beslut om byggandet av ett helt nytt vård- och omsorgsboende i Rosenhill i Fullersta ska snart fattas. I Vårby och Flemingsberg är nya äldreboenden på gång i privat regi. Ännu fler projekt finns i pipeline för att kunna byggas i framtiden. Med den plan vi har klarar vi framtidens behov.

Samtidigt fortsätter arbetet med att skapa nya trygghetsboenden i kommunen: anpassade bostäder för äldre, med gemenskapslokaler och värd/värdinna, men utan något krav på biståndsbeslut.

Fr.o.m. den 1 augusti 2009 har äldreomsorgsförvaltningen blivit en del av en ny social- och äldreomsorgsförvaltning. Det främsta syftet är att spara pengar. Effektiviserar vi i administrationen kan mer pengar omvandlas till händer i vården och omsorgen, som ju är det viktiga i vår verksamhet.

Huddinge är på många sätt en ung kommun – men det är också en bra kommun att bli gammal i.

KARL HENRIKSSON (KD)
ORDFÖRANDE I ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN

Inga kommentarer: