22 september 2009

Valfrihet för funktionshindrade

I våras införde äldreomsorgsnämnden ett valfrihetssystem inom hemtjänsten i Huddinge. Nu gör socialnämnden likadant inom funktionshinderområdet. Då handlar det inte bara om hemtjänst, utan också om ledsagning, avlösning, personligt utformat stöd i hemmet och boendestöd, dvs både insatser enligt Socialtjänstlagen och LSS. Precis som äldreomsorgsnämnden ställer socialnämnden tydliga kvalitetskrav - man ska kunna känna sig trygg oavsett vilken utförare man väljer! Jättebra att socialnämnden väljer att ta det här steget och flytta makten från politiker och tjänstemän till brukarna själva.

Inga kommentarer: