28 september 2009

Solpaneler och omklädningsrum

Tänkte i all hast nämna ett par av de små ärendena i dagens kommunstyrelsesammanträde (de stora kommer upp i kommunfullmäktige om två veckor, så de kan gott vänta en stund).

För drygt en vecka sedan invigdes den nya skateparken och boulebanorna vid Nytorps mosse. Idag fattades beslut om nya omklädningsrum i anslutning till konstgräsplanen. Inte billigt, men mycket välkommet!

Och nästa nybyggda förskola i den långa raden av nya förskolor i kommunen blir lite speciell. En treavdelningsförskola vars hela elförsörjning kommer att ske genom solcellspaneler på taket. Inget bränsle behövs för omvandlingen och systemet ger inga utsläpp. Inte billigt, men en klimatvänlig framtidssatsning!

Inga kommentarer: