03 november 2009

En ljusnande trafikframtid

Nu radas de positiva beskeden upp för huddingeborna. Byggandet av Södertörnsleden ser ut att komma igång år 2011 och Masmolänken år 2016, om Vägverket får som de vill. Idén med tunnelavgifter på Masmolänken är nu borta pga bortstötningseffekterna och istället står staten för hela finansieringen. Vid Myrstuguberget har man hittat bättre lösningar för på- och avfart och man har gjort en rad ekodukter och viltövergångar för att förbinda de "gröna kilarna", dvs de värdefulla naturområdena på ömse sidor om den nya vägen. Äntligen känns det som om Södertörnsleden verkligen är på väg!

Och igår överlämnade Länsstyrelsen sin plan för den regionala transportstrukturen 2010-2021. Där fanns Spårväg Syd till vår stora glädje med. 500 miljoner kronor har avsatts till den första etappen av den nya spårvägen som ska förbinda Flemingsberg med Skärholmen/Kungens Kurva och sedan fortsätta till Älvsjö (och, om vi kristdemokrater får bestämma, Gullmarsplan). Byggstarten beräknas till senare delen av planperioden, säg 2018, vilket ur planeringssynvinkel ter sig ganska rimligt.

Tillsammans kommer de här båda projekten att betyda väldigt mycket för Huddinges och Södertörns utveckling. Den ljusnande framtid är vår, dristas jag säga trots att vädret utanför fönstret inte riktigt håller med.

Inga kommentarer: