26 november 2009

Dags för steg 2 av fastighetsskattereformen

Det är glädjande att Stockholms Handelskammare och Svenska Dagbladet tar bladet från munnen när det gäller fastighetsskatten på kommersiella fastigheter, som i mitt tycke något olyckligt har fått stå tillbaka vid reformeringen av fastighetsskattesystemet för bostäder.

När Kristdemokraterna lade fram sitt radikala förslag om att avskaffa den statliga fastighetsskatten och ersätta den med en låg kommunal avgift handlade det både om bostäder och kommersiella fastigheter. Och även om skatten på bostäder kanske är den viktigaste för de enskilda personerna - vi minns alla de tragiska situationerna när folk fick lämna hus och hem på grund av de skenande fastighetsskattekostnaderna i socialdemokraternas Sverige - så är skatten på kommersiella fastigheter nog väl så viktig för samhället.

Idag är kommunernas ekonomi helt baserad på vilka som bor i kommunen. Det kommunalekonomiska idealet blir därför sovstaden, där människor bor och betalar skatt medan de arbetar i någon grannkommun som får ta kostnaderna för den trafik och kommunala service som arbetsplatserna genererar.

Man kan argumentera för att det bästa vore att fastighetsskatten på kommersiella fastigheter helt avskaffades, men jag tror att det som skulle gynna företagsklimatet i landet allra mest vore att skatten omvandlades till en kommunal avgift i linje med Kristdemokraternas ursprungliga förslag. Det skulle ge kommunerna en ny skattebas baserad på företagande snarare än boende och därmed bidra till att stärka incitamenten för en näringslivsvänlig politik på det lokala planet och, inte minst, stödja tillkomsten av nya fastigheter för näringslivets behov. Idag är det ju ständigt en skriande brist på bra mark för nya företag, åtminstone i Stockholms-området, inte minst för verksamheter av mer utrymmeskrävande karaktär.

Det är, kort sagt, dags för steg 2 av fastighetsskattereformen. En kommunal fastighetsavgift borde så snart som möjligt ersätta den statliga fastighetsskatten för kommersiella fastigheter.

Hela Stockholms Handelskammares rapport kan ni läsa här: Stora skattehöjningar väntar Stockholms näringsliv

Inga kommentarer: